Uncategorized

Lyrics: {HQ}Poy Poy Choy Choy bhojpuri lyrics


Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
Hamro Driver Hate Sajan
Sutalo Me Karela Bari Gajan
Karela Garam Mor Injan
Baaje Poy Poy
Dhire Dhire Hamro Dabaabe Haron
Baaje Poy Poy
Dhire Dhire Hamro Dabaabe Haron
Baaje Poy Poy
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
(Music)
šŸŽµšŸŽµšŸŽµšŸŽµšŸŽµšŸŽµšŸŽµ
Please Like
Follow Me
Dj Shravan Raj
Baithi Ke Shit Par
Karela Bhajan
Hamra Ta Laagela Bari
Ho Gajan
Karela Garam Mor Injan
Baaje Poy Poy
Dhire Dhire Hamro Dabaabe Haron
Baaje Poy Poy
Dhire Dhire Hamro Dabaabe Haron
Baaje Poy Poy
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶šŸŽ¶
Please Like
šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤
Upload By Dj Shravan Raj Kamalpur
Tanki Ke Hamra Khole Dhakan
Nik Naahi Lagela Taniko Rahan
Karela Garam Mor Injan
Baaje Poy Poy
Dhire Dhire Hamro Dabaabe Haron
Baaje Poy Poy
Dhire Dhire Hamro Dabaabe Haron
Baaje Poy Poy
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
šŸŽ¹šŸŽ¹šŸŽ¹šŸŽ¹šŸŽ¹šŸŽ¹šŸŽ¹šŸŽ¹šŸŽ¹
Follow Me
Dj Shravan Raj
šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤šŸŽ¤
Jitu Jitendar Laagela Niman
Metron Music Ke Aail Ba Sijan
Karela Garam Mor Injan
Baaje Poy Poy
Shravan Mandal Ke Ehe Baate Man
Baaje Poy Poy
Shravan Mandal Ke Ehe Baate Man
Baaje Poy Poy
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
Daabi Aesletar Chapa Taave
Driver Balmua Haafa Taave
Daabi Aesletar Chapa Taarve
Driver Balmua Haafa Taarve
šŸŽ¤šŸ•ŖDj Shravan RajšŸ”ŠšŸŽ¤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *